PIRAMIDES Toepassingen

Toepassingen klein

Toepassingen groot

Zo kan het ook

In het nieuws

TOEPASSINGEN KLEINE PIRAMIDE

 

Piramides waren en zijn energie-centrales. Ze werken als antenne naar de kosmos. Een antenne die informatie (energie) bundelt en doorgeeft aan alles wat je erin zet. Dat wat erin staat wordt 'opgeladen'. Het krijgt meer energie en meer weerstand. Je kunt een kleine piramide op verschillende manieren inzetten. Ik zal een paar toepassingen eruit lichten.

 

Een piramide onder bed

Een kleine piramide kun je onder bed plaatsen. Zet 'm op navelhoogte en richt 'm precies noord-zuid. De piramide heeft invloed op de nachtrust, die wordt beter en op het gewicht, dat reguleert. Sommige mensen worden onrustig of krijgen hoofdpijn van een piramide onder bed. Hoe dit precies komt is niet duidelijk, wel is het zo dat deze klachten na een tijdje verdwijnen.

 

Medicijnen in een piramide

Uit onderzoek blijkt (zie ook 'onderzoek') dat reguliere medicijnen die enige tijd in een piramide hebben gestaan krachtiger werken. Bovendien neemt de intensiteit van bijwerkingen af. Een waarschuwing: het kan zijn dat de dosering naar beneden bijgesteld moet/kan worden. Doe dit altijd in overleg met uw arts.

Zet natuurlijke medicijnen enige tijd in de piramide. De werking neemt duidelijk toe. Zo heb ik bijvoorbeeld 'overgangsdruppen' die zo al goed werken. Nadat ze 'opgeladen' zijn werken ze echter duidelijk beter. Bovendien hoeft men er minder van te gebruiken voor hetzelfde resultaat.

 

Water in een piramide

Laad het water op in een glazen fles en sluit de fles met een doekje of een kurk. Zet de fles ter hoogte van de koningskamer en laat hem minimaal 24 uur in de piramide staan. Piramidewater versterkt het zelfgenezende vermogen en is in te zetten bij de meest uiteenlopende klachten bij mensen, dieren en planten.

Deze toepassing is gebruikt in verschillende onderzoeken. Muizen werden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen en een deel van deze muizen kregen water dat in een piramide had gestaan. De controlegroep kreeg gewoon water te drinken. Bij de controlegroep werden vaker tumoren geconstateerd dan bij de piramidewater drinkers.

 

Bij twintig pasgeborenen in Rusland met een lage gezondheidsindex (een erg slechte gezondheid) werd de werking van een glucose-oplossing bestudeerd. De conditie van de groep waarbij de suikeroplossing was gemaakt met piramidewater ging veel sneller vooruit dan die van de groep zonder piramidewater.

 

In een Russische gevangenis werd aan 5000 gevangenen een oplossing te drinken gegeven. Een deel van de gevangenen kreeg de oplossing van/in piramide water. De piramidewater drinkers vertoonden na korte tijd nauwelijks nog agressief gedrag. Verslaafden die in combinatie met drugs of alcohol gedestilleerd water uit de piramide te drinken kregen hadden daarna meer grip op hun verslaving.

 

Dof haar, gewassen met piramidewater gaat weer glanzen, de huid verbeterd, nagels worden sterker. Huisdieren krijgen meer energie en hun weerstand neemt toe. Planten groeien beter en voller en zijn beter bestand tegen ziekten en plagen etc.

 

Aluminium folie opladen

Leg een stuk aluminiumfolie ter hoogte van de koningskamer in de piramide. Laat de folie enige dagen tot een week opladen. Het opgeladen aluminiumfolie kun je opbrengen op de huid. Gebruik eventueel een lapje tegen irritatie. Aluminium folie verhoogd plaatselijk de doorbloeding en de energiedoorstroming. Dit werkt o.a. mooi bij pijnlijke spieren en gewrichten maar ook bij kneuzingen en verrekkingen. Het is bovendien in te zetten bij plaatselijke ontstekingen zoals RSI klachten of een tenniselleboog.

 

Messen en scheermesjes

Messen en scheermessen kun je het beste in het verlengde van de noord-zuid as leggen. Onderzoek toont aan dat messen weer scherp worden in de piramide. Het best kun je je scheermessen voorraad in een/de houder 'bewaren' in de piramide en elk oud (gebruikt, bot) mesje weer terug in de houder stoppen. Met het eerste mesje scheer je je dan tot deze ook toe is aan een 'slijpperiode' in de piramide. Op die manier krijgen al je mesjes voldoende tijd om te scherpen en heb je altijd een 'nieuwe' stand-by. Het blijkt dat mesjes jaren achtereen te gebruiken zijn, bovendien heb ik de indruk dat ze langer meegaan voor ze weer een 'slijpperiode' nodig hebben.

 

Zaaigoed voorbewerken

Ook zaaigoed kun je in de piramide leggen. Zaad wat minimaal een week in een piramide heeft gelegen krijgt meer kiemkracht. Oud zaad krijgt zijn kiemkracht weer terug. Is het zaad eenmaal gezaaid komen de planten sneller op en geven ze een grotere opbrengst. Bovendien hebben ze meer weerstand waardoor ze beter bestand zijn tegen ziekte en vraat.

 

Planten

Gebruik een open piramide en plaats deze over een plant of een perk. Gebruik eventueel een verhoging (kijk onder 'zo kan het ook'). Planten onder en in de buurt van een piramide krijgen meer weerstand. Ze groeien beter en sneller. Bovendien geven ze meer bloem en geven een hogere opbrengst. Kwakkelende (kamer) planten knappen bovendien weer op.

 

Groente en fruit

Groente en fruit in een piramide droogt enkel uit. Het rot niet en het schimmelt niet. Sommige mensen gebruiken een piramide als alternatieve 'koelkast' voor groente en fruit. Fruit in stukjes is, als je het op een rooster of gaas legt prima te drogen in een piramide. Druiven zijn zo te veranderen in rozijnen.

 

Dieren

Je kunt over een dierenmand of boven een dierenkooi een piramide plaatsen. Zorg ervoor dat de dieren de piramide niet kunnen verplaatsen zodat hij mooi op de noord-zuid as blijft staan. Je zult 'm moeten verankeren. Dieren met weinig weerstand knappen op. De kwaliteit van huid en haren verbeterd. Het dier wordt rustiger. Agressieve dieren worden minder agressief. Dieren die snel afgeleid zijn (ADHD gedrag) kunnen beter bij zichzelf blijven. Dieren die voortdurend 'publiek' nodig hebben, kunnen zich ineens ook zelf vermaken.

 

 

TOEPASSINGEN GROTE PIRAMIDE

 

Een kleine piramide is natuurlijk geinig, een grote piramide is pas écht interessant.

 

Piramides waren en zijn energie-centrales. Alles wat je in een piramide zet onttrekt zich aan de wetten die buiten de piramide gelden. Omdat piramide energie inwerkt op alle niveaus, lichamelijk en geestelijk emotioneel kun je ze voor uiteenlopende zaken inzetten.

 

Piramide energie heeft even nodig om 'in te dalen'. Dit heeft te maken met het feit dat het lichaam trager is dan de geest. Zo kan het gebeuren dat je ín de piramide zelf niks voelt of merkt maar dat het effect later optreedt.

 

Meditatie centrum

Na de bouw van het Osho Meditatiecentrum is duidelijk dat een piramide een enorm hulpmiddel is bij het mediteren. Het versterkt en verdiept elke meditatie.

 

Rust centrum

De meeste mensen komen tot rust in een piramide. Zelfs hele beweeglijke ADHD kinderen komen in een piramide meer bij zichzelf.

 

Energie oplader

Een grote piramide werkt als energie oplader; dit heeft natuurlijk een positief effect bij vermoeidheidsklachten en klachten die het gevolg zijn van lage energiespiegels. Denk hierbij aan ontstekingsziektebeelden, slechte wondheling en lage weerstand.

 

Verander manager

Je kunt een grote piramide inzetten als verander-manager en proces-coach; dit heeft te maken met het feit dat een piramide je in contact brengt met dat wat er in je leeft en dat wat je écht wilt. Pas als je weet wat voor jouw belangrijk is kun je dingen veranderen.

 

Emotie resetter

Hij werkt als emotie-resetter; wat er vaak gebeurt is dat je iets anders laat zien (boosheid, kwaadheid, kortaangebonden) dan wat er in je leeft (je voelt je in de steek gelaten of niet gehoord). Dit geeft natuurlijk verwarring alom. Een piramide laat je voelen wat er écht aan de hand is en geeft je ook de energie om dit te laten zien. Pas als je kunt laten zien wat er écht is, kan een ander daar anders mee omgaan.

 

Anti-depressivum

Een piramide helpt je omgaan met een depressie; bij een depressie is het avontuur ver te zoeken, je hebt er domweg de energie niet voor. Je blijft als het ware hangen in het oude. Een piramide brengt je weer in contact met het kind in jezelf. Het kind wat nog onbevangen in de wereld stond en niet bang was voor een avontuur. Een piramide helpt je weer de zonzijde te zien (zonder dat je de schaduwzijde vergeet). Het is er namelijk allebei en het is niet of/of..

 

Algemene weerstand

Een piramide heeft invloed op je levenskracht en je zelfherstellend vermogen; dit gegeven is in te zetten bij veel ziektebeelden.

 

Invloed op dieren

Een piramide brengt je in contact met het wezenlijke en helpt je het gegroeide los te laten. Dit werkt bijzonder mooi en (soms verdacht) snel bij dieren. Gedragsproblemen en oude trauma's verdwijnen als sneeuw voor de zon. Een piramide werkt bij elk diersoort. Soms is een grote piramide te 'sterk' voor een dier. Het dier zal dan de omgeving van de piramide opzoeken en hier in de omgeving wat omstruinen. Ik ken honden die meerdere malen per dag een rondje om een grote piramide rennen maar er niet in komen.

 

Invloed op de bodem

Je kunt een piramide inzetten als je een grondstuk wilt verbeteren. Een piramide heeft invloed op de bodem en de gewassen die er groeien. Het vergroot de biodiversiteit waardoor de soortenrijkdom toeneemt. Planten die de overhand hebben (denk aan boterbloemen, zevenblad, zuring) worden minder agressief en gedragen zich 'socialer' waardoor anderen ook een plekje krijgen. De pH en daardoor de bodemsamenstelling veranderd. Er vindt meer mineralisatie plaatsen waardoor planten (en mensen) beter 'gevoed' worden. Zie ook 'projecten' weideheer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een piramide in de tuin

Je kunt een kleine piramide op een paar stenen in de tuin zetten waardoor je ineens een groter grondoppervlak piramidiseert. In het bereik van deze piramide zie je dat planten het beter gaan doen. Je planten hebben minder last van ongedierte en vraat en geven een grotere opbrengst.

 

Zet je een piramide in de buurt van geneeskrachtige kruiden zal bovendien de geneeskracht van je bereidingen (zalf, tinctuur, thee) toenemen.

 

Een piramide op zolder

Een zolder is een natuurlijke verhoging in je huis. Zet je een piramide op zolder dan bereikt deze piramide vrijwel je hele huis.

 

Uiteraard is het bereik afhankelijk van de hoogte van je huis. Een zolder op een gelijkvloerse woning heeft minder hoogte dan een zolder op een huis met een bovenverdieping.

 

Gemiddeld kun je uitgaan van 2,50 per verdieping. Stel je hebt een huis met een bovenverdieping en een zolder. Met een piramide van 40 centimeter op zolder krijg je een piramide met een hoogte van 5,40 meter. Je bestrijkt daarmee een grondoppervlak van 8,50 x 8,50 meter.

 

Bij een huis zonder bovenverdieping krijg je een piramide van 2,55 meter. Bij deze hoogte kom je op een grondoppervlak van 4 x 4 meter. Toch ook nog best wel aardig.

 

Waar je een beetje mee zit te hannesen is de hoogte van de koningskamer. Die zit in een piramide van 5,40 op 1,80 hoog. In een piramide van 2,55 zit die op 85 centimeter. De piramide werkt in het hele bereik. Ter hoogte van de koningskamer is de energetische werking echter het sterkst.

 

Wat fijn is om te weten

Een piramide op een verhoging heeft een meer 'verspreidend' effect dan een piramide die met de zijkanten helemaal doorloopt tot het grondvlak.

 

Zo zal een staande piramide van 1.90 meter waar je in gaat zitten de energie gebundeld doorgeven aan de 'zitter'. Het effect is daardoor erg groot. Een piramide 'dakje' aan het plafond kan deze bundeling niet voor elkaar krijgen. De energie 'valt' er als het ware onderuit en zal daardoor een groter gebied bestrijken en veel 'rustiger' werken.

 

 

 

 

ZO KAN HET OOK

 

Een piramide op een verhoging krijgt het grondvlak en het bereik van de nieuwe hoogte. Dit wil zeggen dat een kleine piramide ook voor een groter gebied is in te zetten. Onderzoek toont aan dat het inderdaad zo werkt.

 

Als je dit weet kun je spelen met de maat van je piramide.

 

Denk er wel aan dat je (verhoogde) piramide waterpas staat en met één van de zijden op de Noord-zuid as.

DE BANGA PIRAMIDE IN HET NIEUWS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omroep Friesland TV - Hea! 12 Februari 2013    -

https://youtu.be/30Ycz9pG3NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Bijt Hond - 16 April 2013    -

http://www.npo.nl/man-bijt-hond/16-04-2013/NCRV_1586045/POMS_NCRV_344445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flower Power Markt - Maart 2016  Oudega   -

Leeuwarder Courant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flower Power Markt - Maart 2016  Oudega   -

Balkster Courant

 

 

 

 

SIEMEN

BANGA

website by roelina banga